HÁZIREND
2022

Nagyon örülünk, hogy jössz a táborba! Szeretnénk, hogy a lehető legjobban érezd magad a Speak Out táborban, ezért kérjük, tartsd tiszteletben a következő szabályokat:

 

 1. A táborba azért jössz, hogy fejleszd magad valamilyen téren.  Ahhoz, hogy minél többet tanulj a héten és jól érezd magad, számodra is az a legjobb, ha részt veszel a különböző foglalkozásokon, játékokon, amiket tervezünk. Ezért a programokon a részvétel kötelező. (Aki nem jelenik meg a programokon, vagy nem tartja be a házirendet, őt haza kell küldenünk.)

 2. Az első emelet a Speak Out tábor munkatársai („Speak Out Staff”) számára van fenntartva. Táborozó ezen az emeleten nem tartózkodhat!

 3. A csendes órák 23 órakor kezdődnek, hogy akik aludni szeretnének, megtehessék. Ez azért fontos, mert más csoportok is lakhatnak a kollégiumban rajtunk kívül.  Ha valaki este még beszélgetni, énekelni stb. akar, az megteheti az ebédlőben vagy a kijelölt tantermekben, az épületen belül. Minden táborozónak 23 óráig vissza kell érnie a kollégium épületébe! 23 óra után az emeleten, a lépcsőházban és lent a bejáratnál csendben kell lenni!

 4. A kollégium ajtaját 23 órakor bezárják, ezután mindenkinek a kollégium épületében kell lennie.

 5. A lány zuhanyzó és WC a 3. emeleten, a fiú zuhanyzó és WC a 4. emeleten van. Mindenkit kérünk, hogy a megfelelő emeletet használja!

 6. Kérjük, hogy a fiúk és a lányok a „nyitott ajtó” szabály szerint legyenek együtt egymás szobájában. Ez azt jelenti, hogy 23:00 óra előtt csak nyitott ajtónál, 23:00 óra után pedig semmilyen körülmények között nem lehetnek fiúk és lányok egymás szobájában.

 7. A tábor területére alkoholt behozni és fogyasztani TILOS!

 8. A Szervező (Timóteus Társaság Alapítvány, továbbiakban, mint Szervező) nem támogatja a tábor területén kívüli alkoholfogyasztást sem, mert alkoholos befolyásoltság alatt olyan rossz döntéseket hozhatsz, amiknek nagyon súlyos következményei lehetnek az életedre, a táborozókra, a családod életére és a Szervezőre nézve is. A tábor ideje alatt az alkoholos befolyásoltság alatt lévő táborozókkal szemben a következő eljárást foganatosítjuk:

  1. kiskorúak esetén felhívjuk a szülőt/gondviselőt és megkérjük arra, hogy jöjjenek és vigyenek haza a táborból

  2. nagykorúak esetén pedig hazaküldünk (jelezve ezt a szülőnek/gondviselőnek).

 9. Kábítószert tartani vagy fogyasztani TILOS!                                           

 10. A kollégiumi textíliák (takaró, lepedő, párna) szabadtéri használata nem megengedett, ezért ne vidd ki őket a szobádból.

 11. A dohányzás csak a kollégium területén kívül engedélyezett.

 12. A kollégiumban nem tarthatsz állatokat.

 13. Az étteremből tányért, poharat, evőeszközöket kivinni tilos!

 14. A kollégium felszerelésével bánj körültekintően. Fontos a létesítmény, illetve a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használata, ebben irányadó a szálláshely házirendje. Szándékos károkozás esetén a javítás vagy pótlás költségét neked kell megfizetned.

 15. A vasárnap esti vacsoráról (érkezés napján) mindenki maga gondoskodik. A szobákat szombaton délelőtt 10 óráig el kell hagyni.

 16. A különböző programokon való részvétel kötelező, ugyanakkor előfordulhat, hogy egy adott programon a részvételi lehetőséget a szervezők valakinek nem adják meg, ha azt számodra veszélyesnek ítélik meg. A sportrendezvények veszélyessége nem haladja meg a hasonló korosztályok iskolai testnevelési óráinak veszélyességét. A sportrendezvényeken, ahogy a többi rendezvényen is, saját felelősségedre veszel részt. A szükséges balesetvédelmi és egyéb oktatást az adott program felelőse adja meg minden résztvevőnek.

 17. A tábor szervezőjét semmilyen felelősség nem terheli abban az esetben, ha a kár egyértelműen a résztvevő terhére róható fel, annak önhibájából következett be (például, ha a résztvevő önálló, nem engedélyezett kezdeményezése, cselekedete miatt következett be), ha vis major idézte elő, illetve olyan körülmények, amelyeket a Szervező teljes körű szakmai gondossága mellett sem láthatott előre, vagy nem oldhatott meg. Ebben az esetben kártérítésnek nincs helye. Személyes vagyontárgyaira minden részvevőnek saját magának kell figyelnie, kérjük ezért, hogy értékes tárgyakat ne hozz be a tábor területére, mert ezek esetleges elvesztéséért, illetve eltűnéséért a tábor Szervezője nem vállal felelősséget.

 18. A SpeakOut tábor résztvevőinek be kell tartaniuk a tábor rendszabályait, amelyeket a Házirend tartalmaz. A Házirend és részvételi feltételek elfogadását minden részvevőnek aláírásával igazolnia kell. 18 év alatti résztvevő esetén a feltételeket legalább egy szülőjének vagy gondviselőjének meg kell ismernie és írásban elfogadnia. Az előírások megszegéséből származó összes következményért, esetleges kárért a felelősség a résztvevőt, illetve annak szülőjét (gondviselőjét) terheli. A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy kirívó szabálysértés esetén – díj visszafizetési kötelezettség nélkül – felfüggessze a résztvevő táborban való további részvételét. A kizárt résztvevő hazaszállításáról a szülőnek, illetve gondviselőnek kell gondoskodnia, a saját költségén.

 19. A tábor rövidsége, a tábor résztvevőinek életkora, valamint a programok zavartalan lebonyolítása miatt a látogatást nem javasoljuk, ugyanakkor, ha mégis szükséges a látogatás (valamit szeretnének behozni a gyermeküknek, vagy akár a születésnapján, ha pont a táborozó hétre esik, szeretnék személyesen köszönteni), kérjük, keressék Rácz Ágostont. (30-996-3046, agoston.racz@cru.org).